wAxe – baaskoolitus

 • Koolituse maht: 50 akadeemilist tundi (45 TP)
 • Maksumus käibemaksuta: 2000 EUR; maksumus käibemaksuga: 2400 EUR
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tõend
Lisainfo

Antud koolitus toimub e-õppe keskkonnas Weldtech (www.weldtech.ee) ja keevitustootmise tarkvara wAxe vahendusel (www.waxe.ee).

Kursuse raames õpetatakse keevitustootmise kvaliteedisüsteemi (EN ISO 3834) digitaalset juhtimist tarkvara wAxe abil.

Õppekava

Õppekava nimetus:
wAxe – baaskooltus

Õppekavarühm 0715 – Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel
Eesti keel / vene keel

Koolituse maht
50 ak.t. (1 ak. tund = 45 min)

 • 25 ak.t. – iseseisev õpe;
 • 25 ak.t. – harjutused ja testid e-keskkonnas.

Sihtgrupp
Isikud, kes soovivad omandada baasoskused keevitustootmise digitaalses juhtimises kasutades wAxe tarkvara.

Nõuded õpingute alustamiseks
2-aastane praktilise töötamise kogemus keevituse valdkonnas.

Koolituse eesmärk
Koolituse tulemusel õppija haldab keevitustootmise tootmisohje- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavalt EN ISO 3834 standardite seeria nõuetele tarkvara wAxe vahendusel.

Õpiväljundid

 • Saab aru keevitustootmise EN ISO 3834 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetest;
 • Saab aru keevitustootmise tarkvara wAxe rakendusest;
 • Haldab tarkvara kasutajakonto;
 • Tunneb wAxe tarkvara moodulite otstarvet ning rakendab neid töös;
 • Rakendab tarkvara atesteeritud keevitustehnoloogiate hindamiseks ja keevituspersonali kvalifikatsiooni tagamiseks;
 • Määrab keevitusprotseduuri spetsifikaate tarkvara abil;
 • Tagab keevitustööde jälgitavuse kasutades keevitustootmise tarkvara;
 • Koostab ja haldab projekti keevitusdokumentatsiooni tarkvara abil.

Õppemeetodid
Iseseisev õpe; testid ja individuaalsed ülesanded e-keskonnas (Weldtech, wAxe).

Koolituskava struktuur ja sisu
1. Teoreetiline osa (25 akadeemilist tundi)

 • Ülevaade keevitustootmise kvaliteedijuhtimissüsteemist.
 • Ülevaade tarkvarast wAxe: kontseptsioon, otstarve, struktuur ja rakendamine.
 • Kasutajakonto haldamine. Sisse- ja väljalogimine.
 • wAxe armatuurlaud (dashboard) ja moodulid.
 • Keevitajate moodul ja selle käsud. Keevitajate haldamine.
 • Keevitaja sertifikaatide moodul ja selle käsud. Sertifikaatide haldamine. Keevitaja kvalifikatsiooni vastavuse kontroll.
 • WPS moodul. WPS List alamoodul ja selle käsud.
 • WPS Wizard ja selle käsud. WPSde määramine.
 • WPQR moodul.
 • Projektide moodul ja selle käsud. Keevitustööde jälgitavuse tagamine eri tasemel. Projekti loomine ja haldamine. Projektidokumentatsiooni haldamine.

2. Testid ja individuaalsed ülesanded (25 akadeemilist tundi)

Õppekeskkonnd
Koolitused toimuvad e-õppe keskkonnas Weldtetch (www.weldtech.ee) ja wAxe tarkvaras (www.waxe.ee). Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Õppematerjalid

 • Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.
 • Keevitustarkvara wAxe (www.waxe.ee).

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on läbinud testid (4 tk.) Weldtech keskkonnas ja on esitanud iseseisvad tööd (4 tk.) wAxe trakvaras.

Väljastatavad dokumendid
Weldman Koolituskeskuse tõend.

Nõuded koolitaja kompetentsile

 • Kõrgharidus/rakenduskõrgharidus;
 • Kogemus täiskasvanute koolitajana vähemalt 4 aastat.

Koolitajate kvalifikatsioon

 • Aleksandr Ježov: kõrgharidus (MSc); diplomeeritud mehaanikainsener tase 7; koolitaja; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Eduard Kimmari: kõrgharidus (PhD); volitatud mehaanikainsener tase 8; koolitaja; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2010;

Koolituse maksumus

 • 2000 EUR – käibemaksuta;
 • 2400 EUR – maksumus käibemaksuga.

Koolituskava kinnitatud
Aleksandr Ježov
+372 5591 0671
info@weldman.ee
11.04.2023

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 20.11.2023 – 01.12.2023
 • 04.12.2023 – 15.12.2023