wAxe – keevitustootmise digitaalne kvaliteedijuhtimine ja järelevalve (e-õpe)

 • Koolituse maht – 50 akadeemilist tundi (45 TP).
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR.
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tõend.
Lisainfo

Antud koolitus toimub e-õppena Weldman OÜ poolt väljaarendatud keevitustootmise tarkvara wAxe abil (lähemalt vaata www.weldman.ee).

Kursuse raames õpetatakse kaasaegse keevitustootmise kvaliteedi- ja tootmisohje süsteemi (EN ISO 3834) digitaalset juhtimist tarkvara wAxe vahendusel.

Õppekava

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS:

wAxe – keevitustootmise digitaalne kvaliteedijuhtimine ja järelevalve (e-õpe).

ÕPPEKAVARÜHM: 0715 – Mehaanika ja metallitöö

ÕPPEKEEL: Eesti keel / Vene keel

KOOLITUSE MAHT TUNDIDES:  50 ak.t. (1 akad. tund = 45 min)

 – auditoorne töö: 15 ak.t.

– teooriaõpe ja harjutused e-keskkonnas: 35 ak.t., sisaldab 4 kodutööd

SIHTGRUPP:

Isikud, kes soovivad omandada kompetentsid keevitustootmise digitaalses juhtimises ja järelevalves kasutades tarkvara wAxe.

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:

2-aastane praktilise töötamise kogemus keevituse valdkonnas (ettevõtte juht, tootmisjuht, keevituskoordinaator, tehnoloog, projektijuht, objektijuht, kvaliteedispetsialist, järelevalve spetsialist, tootmismeister, keevitaja).

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse tulemusel õppija haldab keevitustootmise tootmisohje- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavalt EN ISO 3834 standardite seeria nõuetele tarkvara wAxe vahendusel.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • Saab aru keevitustootmise protsesside digitaliseerimisest;
 • Saab aru keevitustootmise tarkvara ülesannetest, eelistest ja komponentidest;
 • Haldab tarkvara kasutajakonto;
 • Tunneb wAxe tarkvara struktuuri ja moodulite otstarvet;
 • Rakendab tarkvara tootmises keevitustehnoloogiate hindamiseks ja keevituspersonali kvalifikatsiooni tagamiseks;
 • Määrab keevitusprotseduuri spetsifikaate tarkvara abil;
 • Tagab keevitustööde jälgitavuse kasutades keevitustootmise tarkvara;
 • Koostab ja haldab projekti keevitusdokumentatsiooni tarkvara abil;
 • Teostab digitaalset järelevalvet keevitustööde üle.

ÕPPEMEETODID:

Teoreetiline osa: loeng, harjutused, individuaalsed ülesanded.

KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

 1. Teoreetiline osa (27 akadeemilist tundi)
 • Ülevaade keevitustootmise tootmisohjest ja kvaliteedijuhtimissüsteemist (3 ak.t.).
 • Ülevaade tarkvarast wAxe: kontseptsioon, otstarve, struktuur ja rakendamine (3 ak.t.).
 • wAxe süsteemsed nõuded, kasutamine eri seadmetes (2 ak.t.).
 • Kasutajakonto haldamine, sisse- ja väljalogimine (1 ak.t.).
 • wAxe armatuurlaud (dashboard) ja moodulid (3 ak.t.).
 • Keevitajate moodul ja selle käsud. Keevitajate haldamine (2 ak.t.).
 • Keevitaja sertifikaatide moodul ja selle käsud. Tava- ja tehniline vaade. Sertifikaatide haldamine. Keevitaja kvalifikatsiooni vastavuse kontroll (3 ak.t.).
 • WPS moodul. WPS List alamoodul ja selle käsud; tava- ja tehniline vaade (3 ak.t.).
 • WPS Wizard ja selle käsud. WPSde määramine (2 ak.t.).
 • WPQR moodul ja selle käsud (1 ak.t.).
 • Projektide moodul ja selle käsud. Projekti loomine ja haldamine. Projektidokumentatsiooni haldamine (4 ak.t.).
 1. Harjutused ja individuaalsed ülesanded (23 akadeemilist tundi)

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Auditoorne õpe viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides. Veebipõhine osa viiakse läbi tarkvara wAxe (www.waxe.ee) keskkonnas. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

ÕPPEMATERJALID:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.
 2. Keevitustarkvara wAxe (www.waxe.ee)

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on võtnud osa 2/3 akadeemilistest tundidest ja on arvestatud iseseisvad tööd (4 tk.).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 1. Weldman Koolituskeskuse tõend.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline või tootmisalane kõrgharidus/rakenduskõrgharidus; kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 18 aastat; kogemus koolitajana 10 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

KOOLITUSKAVA KINNITATUD:           11.01.2021

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 27.03.2023 – 10.04.2023
 • 10.04.2023 – 21.04.2023
 • 24.04.2023 – 08.05.2023
 • 08.05.2023 – 19.05.2023