141 argoonkeevitus – täiendkoolitus

 • Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi
 • Koolituse maksumus käibemaksuta: 2440 EUR (sisaldab käibemaksu)
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tunnistus
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused argoonkeevituses töötamiseks keevitustootmises ja atesteerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus
141 argoonkeevitus – täiendkoolitus

Õppekavarühm
0715 – Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel
Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht
80 ak.t. (1 akad. tund = 45 min)

 • 8 ak.t. – auditoorne õpe;
 • 72 ak.t. – praktika koolikeskkonnas.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus
Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused argoonkeevituses ja valmistuda ette atesteerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile.

Nõuded õpingute alustamiseks
Põhiharidus.

Koolituse eesmärk
Koolituse tulemusena on täiendatud argoonkeevituse hoiakud ja praktilised oskused atesteerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile.

Õpiväljundid

 • tunneb argoonkeevitusposti ülesehitust;
 • seadistab erinevate tootjate keevitusaparaate;
 • rakendab tehnilist dokumentatsiooni (keevitusplaan, WPS);
 • valmistab ette ja koostab torude liited keevitamiseks;
 • tunneb juure keevitamise iseärasusi;
 • keevitab süsinikterasest torude põkkliited ruumilistes asendites PH ja PC;
 • keevitab roostevaba terasest torude põkkliited ruumilistes asendites PH ja PC;
 • tunneb torude põkkliidete keevitamisel esinevaid defekte;
 • korraldab oma töökoht ja kasutab ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid

 • Teoreetiline osa: ohutusalane juhendamine, auditoorne õpe Weldtech keskkonnas (www.weldtech.ee);
 • Praktiline osa: keevitamine töökojas instruktori juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu
1. Teoreetiline osa (8 akadeemilist tundi)

1.1. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel.

1.2. Argoonkeevituse seadmete ülevaade.

1.3. Süsinik- ja roostevaba terasest torude keevitamise tehnoloogia.

2. Praktiline osa (72 akadeemilist tundi)

2.1. Servade ettevalmistamine keevitamiseks. Keevisliidete koostamine.

2.2. Argoonkeevituse keevitusaparaatide seadistamine.

2.3. Süsinikterasest torude põkkliidete keevitamine.

2.4. Roostevaba terasest torude põkkliidete keevitamine.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi õpperuumideskasutades e-keskkonda Weldtech (www.weldtech.ee).  Praktiline õpe viiakse läbi keevitusseadmete, metallitöötlemiseks tööriistade ja abivahenditega varustatud töökodades. Ruumides on tagatud ventilatsioon, valgustus ja tuleohutus.
Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Igale koolitusel osalejale tagatakse tööriided ja keevitamisel kasutatavad isikukaitsevahendid.

Õppematerjalid
Weldman Koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja võttis osa vähemalt 50% õppetundidest.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse: teoreetiline test on sooritatud (testi tulemus on vähemalt 60%) ja hindamiseks keevitatud proovikehade (4 tk.) visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817, tase B nõuetele.

Väljastatavad dokumendid

Weldman Koolituskeskuse tunnistus.

Õpiväljundite mittesaavutamise korral väljastatakse tõend.

Nõuded koolitaja kompetentsile

 • Keskeriharidus ja praktiline kogemus keevitustootmises 3 aastat;
 • Kogemus täiskasvanute koolitajana 1 aasta.

Koolitajate kvalifikatsioon ja kogemus

 • Aleksandr Ježov: kõrgharidus (MSc); diplomeeritud mehaanikainsener tase 7; koolitaja; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Eduard Kimmari: kõrgharidus (PhD); volitatud mehaanikainsener tase 8; koolitaja; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Dmitri Pereskokov: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2017;
 • Vjatšeslav Merelaid: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2018.

Koolituse maksumus

 • 2440 EUR (sisaldab käibemaksu)

Õppekava kinnitatud
Aleksandr Ježov
+372 5591 0671
info@weldman.ee
12.12.2023

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 03.06.2024 – 14.06.2024
 • 10.06.2024 – 21.06.2024
 • 17.06.2024 – 01.07.2024
 • 25.06.2024 – 08.07.2024