Keevitaja praktiline täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsessid 135 ja 136)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tõend
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses täis- ja täidistraadiga (protsessid 135 ja 136) järgnevaks sertifitseerimiseks ja töötamiseks keevitustootmises.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitaja praktiline täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsessid 135 ja 136)

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides:  80 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – teoreetilise töö maht: 3

 – praktilise töö maht: 77

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses ja/või valmistuda ette sertifitseerimiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks:  põhiharidus.

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal täiendada poolautomaatkeevituse hoiakud ja praktilised oskused töötamiseks keevitustootmise ettevõttes ja/või sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile.

Õpiväljundid:

 • Valdab poolautomaatkeevituse keevitustehnikat;

 • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi kasutades poolautomaatkeevitust;

 • valmistab ette detailid ja koostab liited keevitamiseks;

 • keevitab põkk- ja nurkõmblused poolautomaatkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;

 • korraldab töökoht ja kasutab ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid:

Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine.

Praktiline keevitamine töökojas instruktori juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1. Teoreetiline osa (3 akadeemilist tundi)

1.1. Töökoha korraldamine (1 ak.t.)

1.2. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)

2. Praktiline osa (77 akadeemilist tundi)

2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

2.2. Poolautomaatkeevituse keevitusaparaatide seadistamine.

2.3. Põkkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega.

2.4. Nurkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega.

Õppematerjalid:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid ja osales vähemalt 50% õppekavaga ettenähtud tundidest. 

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tõend

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 18 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.

7) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 12 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

8) Aleksei Lissetski; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 16 aastat; kogemus koolitajana 3 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           07.06.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 26.10.2020 – 06.11.2020
 • 02.11.2020 – 13.11.2020
 • 09.11.2020 – 20.11.2020
 • 16.11.2020 – 27.11.2020