Keevitaja praktiline täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsessid 135 ja 136)

 • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tõend
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses täis- ja täidistraadiga (protsessid 135 ja 136) järgnevaks sertifitseerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606 ja töötamiseks keevitustootmises.

Õppekava

KOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS:

Keevitaja praktiline täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsessid 135 ja 136)

ÕPPEKAVARÜHM: 0715 – Mehaanika ja metallitöö

ÕPPEKEEL: Eesti keel / Vene keel

KOOLITUSE MAHT TUNDIDES:  80 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – auditoorne töö: 2

 – praktika koolikeskkonnas: 78

– iseseisev töö: 0

SIHTGRUPP: Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses ja/või valmistuda ette sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile.

NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS:  põhiharidus.

KOOLITUSE EESMÄRK:

Koolituse tulemusena on täiendatud poolautomaatkeevituse hoiakud ja praktilised oskused atesteerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile ja töötamiseks keevitustootmises.

ÕPIVÄLJUNDID:

 • Valdab poolautomaatkeevituse keevitustehnikat;

 • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi kasutades poolautomaatkeevitust;

 • valmistab ette detailid ja koostab liited keevitamiseks;

 • keevitab põkk- ja nurkõmblused poolautomaatkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;

 • kasutab ohutuid töövõtteid keevitamisel.

ÕPPEMEETODID:

Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine.

Praktiline keevitamine töökojas instruktori juhendamisel.

KOOLITUSKAVA STRUKTUUR JA SISU:

1. Teoreetiline osa (2 akadeemilist tundi)

1.1. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)

2. Praktiline osa (78 akadeemilist tundi)

2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

2.2. Poolautomaatkeevituse keevitusaparaatide seadistamine.

2.3. Põkkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega.

2.4. Nurkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides.  Praktiline õpe viiakse läbi keevitusseadmete, metallitöötlemiseks tööriistade ja abivahendite varustatud ruumides. Ruumides on tagatud ventilatsioon, valgustus ja tuleohutus.
Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust.

Igale koolitusel osalejale tagatakse tööriided ja keevitamisel kasutatavad isikukaitsevahendid.

ÕPPEMATERJALID (mittekohustuslikud):

Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Fronius International WBA õppematerjalid.

NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja osales vähemalt 50% õppekavaga ettenähtud tundidest.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 1. Weldman Koolituskeskuse tõend.

NÕUDED KOOLITAJA KOMPETENTSILE:

Tehniline eriharidus või praktiline kogemus keevitustootmises 3 aastat; kogemus täiskasvanute koolitajana 1 aasta.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONI LÜHIKIRJELDUS:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 18 aastat; kogemus koolitajana 10 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.
4) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 6 aastat.
5) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 5 aastat.
6) Sergei Domnin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
7) Vladislav Semõkin; keevitusinstruktor; praktiline kogemus 25 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.
8) Andrei Morozenko; keevitusinstruktor; keskeriharidus, praktiline kogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

KOOLITUSE MAKSUMUS:

Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

KOOLITUSKAVA KINNITAMISE KUUPÄEV:           07.06.2017

KOOLITUSKAVA KOOSTAJA: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 20.03.2023 – 31.03.2023
 • 27.03.2023 – 10.04.2023
 • 03.04.2023 – 17.04.2023
 • 10.04.2023 – 21.04.2023