111 käsikaarkeevitus – täiendkoolitus

 • Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta: 2000 EUR, maksumus käibemaksuga: 2400 EUR
 • Väljastatavad dokumendid: Weldman Koolituskeskuse tõend
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused käsikaarkeevituses (keevitusprotsess 111) järgnevaks sertifitseerimiseks vastavalt standardile EN ISO 9606 ja töötamiseks keevitustootmises.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus
111 käsikaarkeevitus – täiendkoolitus

Õppekavarühm
0715 – Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel
Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides
80 (1 akad. tund = 45 min)

 • 8 ak.t. – auditoorne töö;
 • 72 ak.t. – praktika koolikeskkonnas;
 • 0 ak.t. – iseseisev töö.

Sihtgrupp ja selle kirjeldus
Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused käsikaarkeevituses ja/või valmistuda ette sertifitseerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile.

Nõuded õpingute alustamiseks
Põhiharidus.

Koolituse eesmärk
Koolituse tulemusena on täiendatud käsikaarkeevituse hoiakud ja praktilised oskused atesteerimiseks vastavalt EN ISO 9606 standardile ja töötamiseks keevitustootmises.

Õpiväljundid

 • valdab käsikaarkeevituse keevitustehnikat;
 • tunneb plaatide ja torude juureläbimi keevitamise iseärasusi kasutades käsikaarkeevitust;
 • valmistab ette detailid ja koostab liited keevitamiseks;
 • keevitab plaadi ja toru põkk- ja nurkõmblused käsikaarkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;
 • kasutab ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid

 • Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine;
 • Praktiline keevitamine töökojas instruktori juhendamisel.

Koolituskava struktuur ja sisu
1. Teoreetiline osa (8 akadeemilist tundi)
1.1. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel.
1.2 Keevituse tehnoloogia.

2. Praktiline osa (72 akadeemilist tundi)
2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.
2.2. Käsikaarkeevituse keevitusaparaatide seadistamine.
2.3. Põkkõmbluste keevitamine käsikaarkeevitusega.
2.4. Nurkõmbluste keevitamine käsikaarkeevitusega.

Õppekeskkond
Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi kirjutamisvahendite ja esitlustehnikaga varustatud ruumides.  Praktiline õpe viiakse läbi keevitusseadmete, metallitöötlemiseks tööriistade ja abivahendite varustatud ruumides. Ruumides on tagatud ventilatsioon, valgustus ja tuleohutus. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne iga koolituspäeva algust. Igale koolitusel osalejale tagatakse tööriided ja keevitamisel kasutatavad isikukaitsevahendid.

Õppematerjalid

 • Weldman koolituskeskuse õppematerjalid;
 • Fronius International WBA õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja osales vähemalt 50% õppekavaga ettenähtud tundidest.

Väljastatavad dokumendid
Weldman Koolituskeskuse tõend.

Nõuded koolitaja kompetentsile

 • Tehniline eriharidus või praktiline kogemus keevitustootmises 3 aastat;
 • Kogemus täiskasvanute koolitajana 1 aasta.

Koolitajate kvalifikatsioon ja kogemus

 • Aleksandr Ježov: kõrgharidus (MSc); diplomeeritud mehaanikainsener tase 7; koolitaja; praktiline kogemus alates 2003; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Eduard Kimmari: kõrgharidus (PhD); volitatud mehaanikainsener tase 8; koolitaja; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2010;
 • Valerjan Kurkin: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 1980; kogemus täiskasvanute alates 2000;
 • Vjatšeslav Merelaid: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2005; kogemus täiskasvanute alates 2018;
 • Sergey Domnin: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2007; kogemus täiskasvanute alates 2018;
 • Vladislav Semõkin: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 1998; kogemus täiskasvanute alates 2020;
 • Andrei Morozenko: keskeriharidus; keevitusinstruktor; praktiline kogemus alates 2008; kogemus täiskasvanute alates 2020.

Koolituse maksumus

 • 2000 EUR – käibemaksuta;
 • 2400 EUR – käibemaksuga.

Õppekava kinnitatud
Aleksandr Ježov
+372 5591 0671
info@weldman.ee
07.06.2017

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 09.10.2023 – 20.10.2023
 • 16.10.2023 – 27.10.2023
 • 23.10.2023 – 03.11.2023
 • 30.10.2023 – 10.11.2023