Keevitajate sertifitseerimine (Tallinn, Tartu, Narva)

Keevitajate sertifitseerimine Tallinnas, Tartus ja Narvas

Sertifitseerimine on korraldatud vastavalt standardile EN ISO 9606, vajaduse korral vastavalt surveseadmete direktiivi 2014/68/EL või Rahvusvahelise Klassifikatsiooniühingute Assotsiatsiooni (IACS) nõuetele.

Sertifitseerimisel saab valida 9.3a ja 9.3b skeemi vahel (vt. EN ISO 9606-1).

Sertifitseerida on võimalik järgmistele keevitusprotsessidele (põkk- ja nurkõmbluse sertifikaadid): käsikaarkeevitus (protsess 111), poolautomaatkeevitus (protsessid 131, 135, 136, 138), argoonkeevitus (protsess 141), gaaskeevitus (protsess 311).

Ühe sertifikaadi maksumus on 300,00 EUR (lisandub käibemaks).