Практический курс повышения квалификации сварщика – ручная дуговая сварка (процесс 111)

 • Koolituse maht – 40 akadeemilist tundi
 • Maksumus käibemaksuta – 1000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 1200,00 EUR
 • Väljastatavad dokumendid:
  1. Weldman Koolituskeskuse tõend
Lisainfo

Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused käsikaarkeevituses (keevitusprotsess 111) järgnevaks sertifitseerimiseks ja töötamiseks keevitustootmises.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus:

Keevitaja praktiline täiendkoolitus – keevitusprotsess 111

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

Koolituse maht tundides:  40 (1 akad. tund = 45 min)

s.h      – teoreetilise töö maht: 3

 – praktilise töö maht: 37

Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused käsikaarkeevituses.

Nõuded õpingute alustamiseks:  Vestlus, põhiharidus.

Koolituse eesmärk:

Võimaldada õppijal täiendada käsikaarkeevituse hoiakud ja praktilised oskused töötamiseks keevitustootmise ettevõttes.

Õpiväljundid:

 • Valdab käsikaarkeevituse keevitustehnikat;

 • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi;

 • oskab keevitada põkkõmblused käsikaarkeevitusega kõikides ruumilistes asendites;

 • oskab keevitada nurkõmblused käsikaarkeevitusega kõikides ruumilistes asendites;

 • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.

Õppemeetodid:

Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine.

Praktiline keevitamine töökojas.

Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

1. Teoreetiline osa (3 akadeemilist tundi)

1.1. Töökoha korraldamine (1 ak.t.)

1.2. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)

2. Praktiline osa (37 akadeemilist tundi)

2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

2.2. Käsikaarkeevituse keevitusaparaatide seadistamine.

2.3. Põkkõmbluste keevitamine käsikaarkeevitusega.

2.4. Nurkõmbluste keevitamine käsikaarkeevitusega.

Õppematerjalid:

 1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

Väljastatavate tunnistuste loetelu:

 1. Weldman Koolituskeskuse tõend

Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 14 aastat.
3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.

Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

Maksumus käibemaksuta 1000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 1200,00 EUR

 

Koolituskava kinnitamise kuupäev:           07.06.2017

Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

Aleksandr Jezov

+372 5591 0671

info@weldman.ee

Kalender

Lähimad koolitused:

 • 21.10.2019 — 25.10.2019
 • 28.10.2019 — 01.11.2019
 • 04.11.2019 — 08.11.2019
 • 11.11.2019 — 15.11.2019