Keevitaja täiendkoolitus – gaaskeevitus (keevitusprotsess 311)

   • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
   • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
   • Väljastatavad dokumendid:
    1. Weldman Koolituskeskuse tõend
   Lisainfo

   Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused gaaskeevituses (keevitusprotsess 311) järgnevaks sertifitseerimiseks ja töötamiseks gaaskeevitajana.

   Õppekava

   Koolituse õppekava nimetus:

   Keevitaja praktiline täiendkoolitus – gaaskeevitus (hapnik-atsetüleenkeevitus, protsess 311)

   Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

   Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

   Koolituse maht tundides:  80 (1 akad. tund = 45 min)

   s.h      – teoreetilise töö maht: 3

    – praktilise töö maht: 77

   Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused gaaskeevituses.

   Nõuded õpingute alustamiseks:  Vestlus.

   Koolituse eesmärk:

   Võimaldada õppijal täiendada gaaskeevituse hoiakud ja praktilised oskused töötamiseks gaaskeevitajana.

   Õpiväljundid:

   • Valdab gaaskeevituse keevitustehnikat;

   • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi;

   • oskab keevitada põkkõmblused gaaskeevitusega kõikides ruumilistes asendites;

   • oskab keevitada nurkõmblused gaaskeevitusega kõikides ruumilistes asendites;

   • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.

   Õppemeetodid:

   Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine.

   Praktiline keevitamine töökojas.

   Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

   1. Teoreetiline osa (3 akadeemilist tundi)

   1.1. Töökoha korraldamine (1 ak.t.)

   1.2. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded gaaskeevitusel (2 ak.t.)

   2. Praktiline osa (77 akadeemilist tundi)

   2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

   2.2. Gaaskeevituse seadmete seadistamine.

   2.3. Põkkõmbluste keevitamine gaaskeevitusega

   2.4. Nurkõmbluste keevitamine gaaskeevitusega.

   Õppematerjalid:

   1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

   Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

   Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

   Väljastatavate tunnistuste loetelu:

   1. Weldman Koolituskeskuse tõend

   Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

   1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; keevitustehnoloog; praktiline kogemus 17 aastat; kogemus koolitajana 9 aastat.
   2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 17 aastat, kogemus koolitajana 14 aastat.
   3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
   4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 17 aastat.
   5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 4 aastat.
   6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 3 aastat.

   Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

   Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

    

   Koolituskava kinnitamise kuupäev:           10.10.2019

   Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

   Aleksandr Jezov

   +372 5591 0671

   info@weldman.ee

   Kalender

   Lähimad koolitused:

   • 11.11.2019 – 22.11.2019
   • 18.11.2019 – 29.11.2019
   • 25.11.2019 – 06.12.2019
   • 02.12.2019 – 13.12.2019