Keevitaja täiendkoolitus – poolautomaatkeevitus (keevitusprotsessid 135 ja 136)

  • Koolituse maht – 80 akadeemilist tundi
  • Maksumus käibemaksuta – 2000,00 EUR, maksumus käibemaksuga – 2400,00 EUR
  • Väljastatavad dokumendid:
   1. Weldman Koolituskeskuse tõend
  Lisainfo

  Antud koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses täis- ja täidistraadiga.

  Õppekava

  Koolituse õppekava nimetus:

  Keevitaja praktiline täiendkoolitus – keevitusprotsessid 135 ja 136

  Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

  Õppekeel: Eesti keel / Vene keel

  Koolituse maht tundides:  80 (1 akad. tund = 45 min)

  s.h      – teoreetilise töö maht: 3

   – praktilise töö maht: 77

  Sihtgrupp ja selle kirjeldus: Isikud, kes soovivad täiendada praktilised oskused poolautomaatkeevituses täis- ja täidistraadiga.

  Nõuded õpingute alustamiseks:  Vestlus, põhiharidus.

  Koolituse eesmärk:

  Võimaldada õppijal täiendada poolautomaatkeevituse hoiakud ja praktilised oskused töötamiseks keevitustootmise ettevõttes.

  Õpiväljundid:

  • Valdab poolautomaatkeevituse (täistraadiga) keevitustehnikat;

  • tunneb juureläbimi keevitamise iseärasusi;

  • oskab keevitada põkkõmblused poolautomaatkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;

  • oskab keevitada nurkõmblused poolautomaatkeevituse protsessiga kõikides ruumilistes asendites;

  • tunneb ja oskab korraldada töökoht, kasutada ohutuid töövõtteid keevitamisel.

  Õppemeetodid:

  Keevitustöökoja töökorralduse ja õhutusnõuete instrueerimine.

  Praktiline keevitamine töökojas.

  Koolituskava struktuur ja sisu (käsitletavad teemad):

  1. Teoreetiline osa (3 akadeemilist tundi)

  1.1. Töökoha korraldamine (1 ak.t.)

  1.2. Keevitaja individuaalsed kaitsevahendid ja ohutusnõuded keevitustööde teostamisel (2 ak.t.)

  2. Praktiline osa (77 akadeemilist tundi)

  2.1. Keevisliidete (nurk- ja põkkliited) koostamine keevitamiseks. Servade ettevalmistamine keevitamiseks.

  2.2. Poolautomaatkeevituse keevitusaparaatide seadistamine.

  2.3. Põkkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega (täistraadiga).

  2.4. Nurkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega (täistraadiga).

  2.5. Põkkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega (täidistraadiga).

  2.6. Nurkõmbluste keevitamine poolautomaatkeevitusega (täidistraadiga).

  Õppematerjalid:

  1. Weldman koolituskeskuse õppematerjalid.

  Nõuded õpingute lõpetamiseks. Hindamismeetodid ja -kriteeriumid.

  Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja on saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

  Õpiväljundite saavutatust hinnatakse praktilise ekamitööga:

  1. Keevitatud eksamitöö proovikehade visuaalse kontrolli tulemused vastavad standardi EN ISO 5817 B nõuetele.

  Väljastatavate tunnistuste loetelu:

  1. Weldman Koolituskeskuse tõend

  Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

  1) Aleksandr Jezov, email: jezov@weldman.ee; +372 5591 0671; magistrikraad MSc; tootmise juhtimine ja planeerimine; praktiline kogemus 15 aastat; kogemus koolitajana 7 aastat.
  2) Eduard Kimmari; email e.kimmari@gmail.com; +372 5624 9577; doktorikraad PhD; rahvusvaheline keevitusinsener; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 12 aastat.
  3) Valerjan Kurkin; +372 5650 2898; keevitustehnoloog; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 10 aastat.
  4) Vladislav Šrubkovski; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 40 aastat, kogemus koolitajana 15 aastat.
  5) Vjatšeslav Merelaid; +372 5821 0169; keevitusspetsialist; praktiline töökogemus 20 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.
  6) Dmitri Pereskokov; keevitusinstruktor; praktiline töökogemus 15 aastat, kogemus koolitajana 2 aastat.

  Koolituse maksumus (käibemaksuta, käibemaksuga):

  Maksumus käibemaksuta 2000,00 EUR; maksumus käibemaksuga 2400,00 EUR

   

  Koolituskava kinnitamise kuupäev:           07.06.2017

  Koolituskava koostaja nimi, kontakttelefon, e-post: 

  Aleksandr Jezov

  +372 5591 0671

  info@weldman.ee

  Kalender

  Lähimad koolitused:

  • 21.10.2019 – 01.11.2019
  • 28.10.2019 – 08.11.2019
  • 04.11.2019 – 15.11.2019
  • 11.11.2019 – 22.11.2019